wooden-01
wooden-02
διαβάστε το άρθρο

Γιατί το γενετικό σας υλικό είναι ασφαλές στο εμβρυολογικό εργαστήριο και στην τράπεζα κρυοσυντήρησης της Fertilia

Σε μια Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.), θα έρθει ένα ζευγάρι, το οποίο διαπίστωσε υπογονιμότητα, προκειμένου να βρει το δρόμο του και τη λύση του για την απόκτηση απογόνου. Το/α αίτιο/α της υπογονιμότητας άλλοτε είναι προφανή, άλλοτε ακόμα και μετά από λεπτομερειακή διερεύνηση, παραμένουν ασαφή, κατάσταση γνωστή ως ανεξήγητη υπογονιμότητα.

Η συμβολή του εμβρυολογικού εργαστηρίου και κατ’ επέκταση του Κλινικού Εμβρυολόγου στην προσπάθεια αυτή του ζευγαριού είναι να προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες ώστε να βοηθήσει να αξιοποιηθούν στο μέγιστο οι δυνατότητες του διαθέσιμου βιολογικού υλικού του εκάστοτε ατόμου. Με απλά λόγια μέσα σε ένα εμβρυολογικό εργαστήριο δεν είναι δυνατή η ξαφνική βελτίωση της ποιότητας του αναπαραγωγικού υλικού του ατόμου, ή η αυτόματη αύξηση της ποσότητάς του. Όμως θα πρέπει να του προσφερθούν οι ιδανικές, σταθερές συνθήκες για τη μέγιστη δυνατή ανάπτυξη των δυνατοτήτων του με σκοπό τη δημιουργία και ακολούθως την ανάπτυξη βιώσιμων, μεταφέρσιμων/εμφυτεύσιμων εμβρύων και τελικά υγειών απογόνων. Ταυτόχρονα, πρέπει να διασφαλίζεται απόλυτη ασφάλεια για τους ανθρώπινους γαμέτες/έμβρυα, κάτι που σημαίνει αποτροπή οποιουδήποτε συμβάντος που θα μπορούσε να βλάψει (καταστροφή, απώλεια, επιμόλυνση…) το βιολογικό υλικό.

Οι λόγοι λοιπόν που θα πρέπει να νιώθετε σίγουροι ότι οι γαμέτες σας και τα έμβρυά σας είναι ασφαλή τόσο στο Εμβρυολογικό Εργαστήριο όσα και στην Τράπεζα κρυοσυντήρησης της Μ.Υ.Ι.Α. Fertilia, είναι ότι όλα τα παραπάνω διασφαλίζονται τόσο εξαιτίας του τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμού του όσο και από το έμπειρο έμψυχο δυναμικό του, τους Κλινικούς Εμβρυολόγους του, ως ακολούθως:

  • Ο υπερσύγχρονος εξοπλισμός του

Εξοπλισμένο με μηχανήματα (μικροσκόπια, κλιβάνους, θαλάμους νηματικής ροής, δοχεία κρυοσυντήρησης) τελευταίας τεχνολογίας, εξασφαλίζει σταθερά ιδανικές συνθήκες σε κάθε στάδιο της πορείας των γαμετών και των εμβρύων σας μέσα στο εργαστήριο, από την ωοληψία και τη συλλογή σπέρματος, μέχρι την εμβρυομεταφορά και την κρυοσυντήρηση.

  • Αδιάληπτος έλεγχος ποιότητας

Παρά της υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό, και την (αρκετών δεκαετιών) εμπειρίας των Κλινικών Εμβρυολόγων, ο έλεγχος ποιότητας του Εμβρυολογικού Εργαστηρίου και της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης, πραγματοποιείται αδιάληπτα.

Έλεγχος που αφορά σε όλα τα μηχανήματα και εγκαταστάσεις του ακόμα και στα καλλιεργητικά υλικά που χρησιμοποιούνται και με σταθερή και υψηλής συχνότητας περιοδικότητα.

Έλεγχος όμως που αφορά και στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των ίδιων των Κλινικώς Εμβρυολόγων του, ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλής ποιότητας εφαρμογή όλων των σύγχρονων και διαχρονικών τεχνικών της Υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Ο έλεγχος ποιότητας από τους Κλινικούς Εμβρυολόγους της Fertilia, λειτουργεί ως δεύτερη δικλίδα ασφαλείας της διατήρησης σταθερών όλων των κρίσιμων παραμέτρων του εμβρυολογικού εργαστηρίου και της τράπεζας Κρυοσυντήρησης , ταυτόχρονα και ως μηχανισμός αυτοελέγχου, αυτοδιόρθωσης και αυτοβελτίωσης.

  • Κεντρικό σύστημα ελέγχου

Κάθε μηχάνημα κρίσιμης σημασίας, όπως επωαστές, δοχεία κρυοσυντήρησης καθώς και οι παράμετροι του εργαστηριακού χώρου όπως θερμοκρασία, υγρασία ελέγχονται επί 24/ώρου βάσεως από κεντρικό σύστημα ελέγχου.

Σε περίπτωση απόκλισης πέρα από συγκεκριμένα επιτρεπτά όρια οποιασδήποτε συνθήκης σε οποιοδήποτε ελεγχόμενο μηχάνημα ή χώρο, ενημερώνονται αυτόματα – μέσω sms – όλοι οι Κλινικοί Εμβρυολόγοι για άμεση επέμβαση προς αποκατάσταση της συνθήκης.

  • Το ισχυρό του όπλο, οι έμπειροι Κλινικοί εμβρυολόγοι του

Και φυσικά, κάθε εμβρυολογικό εργαστήριο που θα ήθελε να εξασφαλίσει ανταγωνιστικά αποτελέσματα, οφείλει να διαθέτει όλα τα προαναφερθέντα.

Το μεγάλο ατού, το ισχυρό όπλο της ΜΙΥΑ Fertilia, είναι το έμψυχο δυναμικό του, οι Κλινικοί Εμβρυολόγοι του, καθώς οι περισσότεροι εξ αυτών είναι από τους εμπειρότερους και παλαιότερους στο χώρο της Υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ελλάδα, εκπαιδευμένοι σε παγκοσμίως γνωστά και διακεκριμένα ευρωπαϊκά Εμβρυολογικά Εργαστήρια.

Το «όπλο» της εμπειρίας και της γνώσης των Senior Κλινικών Εμβρυολόγων της Fertilia, σε συνδυασμό με το σύγχρονο και αυστηρά ελεγχόμενο εξοπλισμό του, εξασφαλίζουν αυτά που αναφέρθηκαν στην αρχή του άρθρου: την δημιουργία και προσφορά των βέλτιστων συνθηκών για την αξιοποίηση στο έπακρο των δυνατοτήτων του γενετικού υλικού προς απόκτηση απογόνων ή /και την μακρόχρονη διατήρησή του.

** της Πάγκου Ευσταθίας – Υπεύθυνη Ελέγχου Ποιότητας Εμβρυολογικού Εργαστηρίου Fertilia, Senior Κλινική Εμβρυολόγος