Φροντίδα

Ανάλυση Σπέρματος

Η ανάλυση σπέρματος αποτελεί έναν αδρή έλεγχο βασικών παραμέτρων του γενετικού υλικού του άντρα: συγκέντρωση σπερματοζωαρίων, αριθμό, κινητικότητα και μορφολογία.

Εάν η αρχική ανάλυση σπέρματος του άνδρα είναι μη φυσιολογική, θα ζητηθεί δεύτερη ανάλυση για να επαληθευτεί ότι το αποτέλεσμα δεν είναι απλώς μια ανωμαλία. Ανάλογα με τα ευρήματα, οι ειδικοί μας στη γονιμότητα μπορεί στη συνέχεια να ζητήσουν περισσότερο εξειδικευμένες αναλύσεις.

Για ορισμένους άνδρες, απαιτείται πιο προηγμένη ανάλυση σπέρματος, έτσι ώστε να προσδιοριστεί εάν μια ανωμαλία στο DNA του σπέρματος θα μπορούσε να εμποδίσει τη γονιμοποίηση ή να συμβάλλει σε επαναλαμβανόμενες αποβολές.

Ο κατακερματισμός του σπερματικού DNA μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα του σπέρματος να γονιμοποιήσει ένα ωάριο. Εάν το ποσοστό των σπερματοζωαρίων που φέρει κατακερματισμενο DNA είναι υψηλό, σύμφωνα με μελέτες, οι πιθανότητες δημιουργίας υγιών εμβρύων είναι χαμηλότερες.

Κοντά σας

Δωρεά Σπέρματος Θεσσαλονίκη