Σαλπιγγογραφία

Φροντίδα

Κλασική Σαλπιγγογραφία/Υστεροσαλπιγγογραφία

Η Κλασική Σαλπιγγογραφία ή αλλιώς Υστεροσαλπιγγογραφία – Hysterosalpingography (HSG) είναι μια διαγνωστική μέθοδος που απεικονίζει τις σάλπιγγες και την μήτρα. Διενεργείται σε ακτινολογικό κέντρο, με τη χρήση της ακτινοσκόπησης και την έγχυση σκιαγραφικής ουσίας.

Η εξέταση αποτελεί βασικό εργαλείο διάγνωσης του γυναικολόγου αναπαραγωγής και ως κύριο στόχο έχει την διερεύνηση της υπογονιμότητας και των πιθανών παθήσεων που σχετίζονται με τις αποβολές. Κατά την εξέταση ελέγχονται η διαβατότητα των σαλπίγγων ή η πιθανή απόφραξή τους που μπορεί να έχει προκληθεί από συμφύσεις, φλεγμονές και όγκους που οδηγούν σε δυσκολία γονιμοποίησης και τυχόν συγγενείς ανωμαλίες της μήτρας, που ενδεχομένως να οδηγούν σε αποβολές ή αποτυχίες εμφύτευσης.

Στην Κλασική Σαλπιγγογραφία ή αλλιώς Υστεροσαλπιγγογραφία ο ιατρός μέσω ενός καθετήρα που τοποθετεί στο τραχηλικό στόμιο εγχέει στην μήτρα ειδική σκιαγραφική ουσία (υγρό) και παρακολουθεί όλη την πορεία της, από την κοιλότητα της μήτρας στις σάλπιγγες και στο περιτόναιο,  μέσω της οθόνης ακτινοσκοπήσεων και λαμβάνοντας διαδοχικές λήψεις με τη χρήση ακτινών Χ σε πραγματικό χρόνο. Η εξέταση διαρκεί περίπου 10-15’ και πραγματοποιείται στον πρώτο μισό του καταμήνιου κύκλου, δηλαδή μετά την περίοδο και πριν την ωοθυλακιορρηξία, ώστε ο ιατρός να έχει καλύτερη απεικόνιση και να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανότητα κύησης (επί αμφιβολίας κυήσεως προηγείται αιματολογική εξέταση Β-χοριακής).

Στο ακτινολογικό κέντρο και σε συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό, γίνεται ο προγραμματισμός του ραντεβού και η λήψη οδηγιών.

Υπερηχογραφική Σαλπιγγογραφία

Η Υπερηχογραφική Σαλπίγγογραφία- Hysterosalpingo Foam Sonography (Hyfosy), αποτελεί την πλέον σύγχρονη και ασφαλή μέθοδο ελέγχου της διαβατότητας των σαλπίγγων. Διενεργείται σε γυναικολογικό ιατρείο ή σε μονάδα ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, με τη χρήση κολπικού υπερήχου υψηλής ανάλυσης και την έγχυση ειδικής υποαλλεργικής σκιαστικής ουσίας (αφρός).

Η εξέταση βασίζεται στις αρχές της κλασικής σαλπιγγογραφίας, όσον αφορά τη διαδικασία, αλλά πλεονεκτεί καθώς δεν υπάρχει έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία και η ενόχληση κατά την εξέταση είναι ελάχιστη ή μηδενική.  Επιπλέον, εκτός από διαγνωστικό ρόλο, υπάρχουν ενδείξεις όπου αναφέρουν τον θεραπευτικό ρόλο, καθώς έχει παρατηρηθεί η βελτίωση των πιθανοτήτων επίτευξης φυσικής σύλληψης στους επόμενους μήνες.

Η Υπερηχογραφική Σαλπιγγογραφία πραγματοποιείται όπως η κλασική σαλπιγγογραφία, αλλά με υπερηχογραφική παρακολούθηση  και έγχυση αφρού. Η εξέταση διαρκεί περίπου 10-20’ και πραγματοποιείται στον πρώτο μισό του καταμήνιου κύκλου, δηλαδή μετά την περίοδο και πριν την ωοθυλακιορρηξία, για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο αρχόμενης κύησης.

Στο γυναικολογικό ιατρείο ή στη μονάδα ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και σε συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό, γίνεται ο προγραμματισμός του ραντεβού και η λήψη οδηγιών.

Κοντά σας

Δωρεά Σπέρματος Θεσσαλονίκη