Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

  1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ««ΓΕΝΕΣΙΣ-ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΑΝΩΜΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ» (Διεύθυνση Πυλαία Θεσσαλονίκης, τέρμα 17ης Νοέμβρη, τηλ2310 984.000, email: info@genesishospital.gr) (εφεξής η «Εταιρεία»). Η εταιρία Eventbrite Inc. αποτελεί ανεξάρτητο Υπεύθυνο Επεξεργασίας, αφού η Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ επέλεξε την ηλεκτρονική πλατφόρμα της συγκεκριμένης εταιρίας για την διαδικασία δήλωσης συμμετοχής στην διαδικτυακή εκδήλωση.  Με δική σας βούληση, μπορείτε να παρέχετε τα αιτούμενα δεδομένα για να συμμετέχετε στην διαδικτυακή εκδήλωση απευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Eventbrite Inc. (https://www.eventbrite.com/support/articles/en_US/Troubleshooting/eventbrite-privacy-policy?lg=en_US).
  2. Για την συμμετοχή σας στην διαδικτυακή εκδήλωση θα σας ζητηθούν δεδομένα όπως το ονοματεπώνυμο και το e-mail σας (μέσω της άνω ηλεκτρονικής πλατφόρμας Eventbrite).
  3. Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η ομαλή διαδικασία δήλωσης και συμμετοχής σας στην διαδυκτιακή εκδήλωση. Συγκεκριμένα, για την δήλωση συμμετοχής θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρία η ηλεκτρονική πλατφόρμα της εταιρίας Eventbrite, ενώ για την διεξαγωγή της διαδικτυακής εκδήλωσης θα χρησιμοποιήσει η υποδομή τηλεδιασκέψεων της εταιρείας Zoom. Και οι δύο εταιρίες έχουν τους δικούς τους ξεχωριστούς όρους χρήσης, ενώ δηλώνουν ότι υλοποιούν τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της μυστικότητας των επικοινωνιών. Νομιμοποιητική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι η χορηγούμενη με την παρούσα συναίνεσή σας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 α’ ΓΚΠΔ, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή έως την διεξαγωγή της εκδήλωσης (μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της εταιρίας Eventbrite).
  4. Η Κλινική, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, βεβαιώνει ότι εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας και ότι η πρόσβαση στα δεδομένα σας δεν είναι δυνατή σε τρίτους, πλην του εμπλεκόμενου προσωπικού της Κλινικής και της συνεργαζόμενης εταιρίας digital marketing, Health Marketing. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεγεί και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία πέραν του ορισμένου σκοπού.
  5. Η Κλινική θα διατηρήσει τα δεδομένα σας για 1 μήνα μετά την ολοκλήρωση της διαδικτυακής εκδήλωσης.
  6. Για να λαμβάνετε ενημερώσεις / newsletters σχετικά με μελλοντικές προωθητικές ή ενημερωτικές ενέργειες της Διοργανώτριας, παρακαλούμε να επιλέξετε (check) το αντίστοιχο πεδίο που αναφέρεται στην πλατφόρμα Eventbrite. Σε αυτή την περίπτωση, η Κλινική θα διατηρήσει με ασφάλεια στη βάση της τα προσωπικά σας δεδομένα και μετά την ολοκλήρωση της διαδυκτιακής εκδήλωσης, γνωστοποιώντας σας ότι μπορείτε  να απεγγραφείτε ανά πάσα στιγμή, πατώντας την επιλογή unsubscribe στο τέλος των newsletters ή στέλνοντας σχετικό αίτημα στο info@genesishospital.gr.
  7. Για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Κλινική στο dpo@genesishospital.gr ή στο τηλέφωνο 2310-984000. Ενδεικτικά, τα δικαιώματα σας σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι τα εξής (όπου είναι εφικτό): δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα κλπ.. Κατόπιν της υποβολής ενός αιτήματος, η Κλινική θα σας απαντήσει εντός 30 ημερών, είτε ικανοποιώντας το αίτημα σας, είτε απορρίπτοντας το με επαρκή τεκμηρίωση.
  8. Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, Κηφισίας 1-3, Αθήνα), σε περίπτωση που αντιληφθείτε οποιασδήποτε μορφής παραβίαση / διαρροή των προσωπικών σας δεδομένων.