background-image

Κατερίνα Χατζημελετίου
B.Sc,(Hons), M.Sc, Ph.D

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εμβρυολογίας- Γενετικής στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, ΑΜΓ κλινική Α.Π.Θ. Τμήμα Ιατρικής Σχολή Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ.

Επιστημονικός Συνεργάτης Fertilia

Βιογραφικό σημείωμα

Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εμβρυολογίας/Γενετικής στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Κατερίνα Χατζημελετίου σπούδασε και μετεκπαιδεύτηκε επί 14 χρόνια στην Αγγλία. Κατέχει Πτυχίο BSc (Hons)  in Biological Sciences  (Essex University U.K.), Μεταπτυχιακό MSc (Distinction) in Human Reproductive Biology (Imperial College School of Medicine London, U.K.) και Διδακτορικό στην Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση και Εμβρυολογία (PhD in Preimplantation Genetics and Embryology (Leeds University U.K.). Το διδακτορικό εκπονήθηκε με υποτροφία από το Fetal Medicine Foundation, London, U.K, υπό την επίβλεψη του καθηγητή Alan Handyside (ο οποίος πραγματοποίησε για 1η φόρα παγκοσμίως βιοψία εμβρύων και προεμφυτευτική γενετική διάγνωση, που οδήγησε στη γέννησε των πρώτων διδύμων κοριτσιών στον κόσμο) και σε συνεργασία με τον κορυφαίο στην εμβρυομητρική ιατρική καθηγητή Κύπρο Νικολαϊδη στο Kings College Hospital του Λονδίνου. Στη συνέχεια, μετεκπαιδεύτηκε στην κλινική εμβρυολογία, προεμφυτευτική γενετική διάγνωση και προγεννητικό έλεγχο στα νοσοκομεία του Λονδίνου: Hammersmith, St Thomas’, Queen Charlotte’s and Chelsea, St Bartholomew’s, King’s College, St George’s, ΤDL και στο LGI-The Leeds Teaching Hospitals. Κατέχει κλινική άδεια Βιοψίας Εμβρύων από το Human Fertilization & Embryology Authority της Αγγλίας.

Δούλεψε ως Ερευνήτρια στο τμήμα Μαιευτικής και Γυναικολογίας του νοσοκομείου St Thomas του Λονδίνου και ήταν  υπεύθυνη του Μοριακού Κυτταρογενετικού εργαστηρίου στο London Bridge Fertility, Gynaecology, and Genetics Centre.

Κατά την επιστροφή της, στην Ελλάδα, το έτος 2008 έλαβε θέση Λέκτορα στην ΑΜΓ Κλινική του Α.Π.Θ. και οργάνωσε  το εργαστήριο της Προεμφυτευτικής Γενετικής Διάγνωσης στην ίδια κλινική, όπου ανέλαβε θέση υπεύθυνης του εργαστηρίου έως και σήμερα. Παράλληλα (από το 2008 έως το 2019), ήταν υπεύθυνη του προγράμματος Προεμφυτευτικής Γενετικής Διάγνωσης και πραγματοποιούσε βιοψίες εμβρύων, σε ιδιωτική Μ.Ι.Υ.Α. της Θεσσαλονίκης. Για περισσότερα από δέκα χρόνια έως και σήμερα είναι υπεύθυνη του εργαστηρίου Εμβρυολογίας/Ανδρολογίας και της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης Γαμετών και Εμβρύων, στην ΑΜΓ κλινική του Α.Π.Θ. που εδρεύει εντός ενός από τα μεγαλύτερα και πιο υπερσύγχρονα πανεπιστημιακά νοσοκομεία της Ελλάδος.

Μια ενδεικτική αναφορά του αξιόλογου και πλούσιου,  κλινικό – ερευνητικού της έργου, είναι:

  • 2 Παγκόσμιες Πρωτιές που συνοδεύτηκαν από δελτία τύπου και αφορούσαν την πρώτη κυτταροσκελετική ανάλυση σε ανθρώπινο έμβρυο και τον μηχανισμό που οδηγεί σε μωσαϊκισμό και χρωμοσωμικό χάος, καθώς και την ασφάλεια της μεθόδου υαλοποίησης.
  • 2 Βραβεία Αριστείας “Αξιοσημείωτου Κλινικοεργαστηριακου Έργου και Εφαρμογής Καινοτομων Μεθόδων και Τεχνικών για πρώτη φορά διεθνως”
  • Απονομή Χρυσής Αριστείας ως Γυναίκα των Επιστημών στο Παγκόσμιο Αντάμωμα των Καππαδοκών.
  • Παγκόσμια Πρωτιά που τιμήθηκε με βράβευση για την κυτταροσκελετική ανάλυση ανθρώπινων εμβρύων, μετά από κρυοσυντήρηση, με τη μέθοδο της υαλοποίησης.
  • Παγκόσμια Πρωτιά που τιμήθηκε με βράβευση το έτος 2022, για την αποτύπωση της δομής σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο εμβρύων που υποβλήθηκαν σε βιοψία 5ης ημέρας και τη σύγκρισή τους με αυτά που υποβλήθηκαν σε βιοψία 3ης ημέρας σε φρέσκο επίπεδο και μετά από κρυοσυντήρηση σε ανοικτά και κλειστά συστήματα υαλοποίησης. Επιπλέον, έλαβε βράβευση για τη χρήση δεικτών φθορισμού, για τον έλεγχο βιωσιμότητας εμβρύων που υποβλήθηκαν σε βιοψία 5ης ημέρας και τη σύγκρισή τους με αυτά που υποβλήθηκαν σε βιοψία 3ης ημέρας σε φρέσκο επίπεδο και μετά από κρυοσυντήρηση σε ανοικτά και κλειστά συστήματα υαλοποίησης.
  • Η συμμετοχή της, στο τηλεοπτικό πρόγραμμα του BBC The Human Body το οποίο παρουσίασε ο Lord Prof Robert Winston.

Καθ΄όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής της εξέλιξης, έχοντας ένα σημαντικά αξιόλογο, διδακτικό έργο, προσφέρει, διδασκαλία στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της ιατρικής σχολής του Α.Π.Θ., στο Αγγλόφωνο πρόγραμμα σπουδών της ιατρικής σχολής του Α.Π.Θ., καθώς και σε 9 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών της ιατρικής σχολής του Α.Π.Θ., του Ε.Κ.Π.Α., του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Έχει ενεργό συμμετοχή, ως προσκεκλημένη ομιλήτρια, σε περισσότερα από εκατό συνέδρια, τόσο στο εξωτερικό, όσο και στην Ελλάδα.

Διετέλεσε Πρόεδρος της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής του πρώτου και δεύτερου διεθνούς Hands-On Workshop on PGD, Embryo Biopsy and Vitrification, που πραγματοποιήθηκε στην ΑΜΓ κλινική του Α.Π.Θ.

Είναι Αντιπρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας Κλινικής Εμβρυολογίας και Βιολογίας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής (ΕΕΚΕΒΑΑ), από τη σύστασή της έως και σήμερα.

Είναι μέλος των Επιστημονικών Εταιρειών: ESHRE, ALPHA, Π.Ε.Κ.Ε., ΠΕΒ, Σ.Ι.Γ.Ε. Διαθέτει, πολυετή προϋπηρεσία σε Νοσοκομεία του Εξωτερικού και της Ελλάδος καθώς και πλούσιο  κλινικό και ερευνητικό έργο το οποίο επικεντρώνεται στις γενετικές ανωμαλίες, την κρυοσυντήρηση εμβρύων και τα βλαστικά κύτταρα.

Το βιογραφικό

Λίγα λόγια