ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Σπερματέγχυση

Φροντίδα Σπερματέγχυση Κατα τη διαδικασία της σπερματέγχυσης το σπέρμα  εγχύεται στην ενδομητρική κοιλότητα με ειδικό καθετήρα. Στόχος, είναι η διέγερση του…

+ περισσότερα

Δωρεά Σπέρματος

Φροντίδα Δωρεά Σπέρματος Η δωρεά σπέρματος εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που ο σύντροφος έχει διαγνωσθεί σε αζωοσπερμία ή σε περιπτώσεις γυναικών…

+ περισσότερα

Δωρεά Ωαρίων

Φροντίδα Δωρεά Ωαρίων Η δωρεά ωαρίων εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου έχει εξαντληθεί το απόθεμα ωαρίων της γυναίκας και δεν υπάρχει…

+ περισσότερα

Κατάψυξη Ωαρίων

Φροντίδα Κατάψυξη Ωαρίων Με την κατάψυξη ωαρίων επιτυγχάνεται η διατήρηση της γονιμότητας και εφαρμόζεται σε περιπτώσεις γυναικών που θέλουν να…

+ περισσότερα

Εξωσωματική Γονιμοποίηση

Φροντίδα Εξωσωματική Γονιμοποίηση Η διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF – In Vitro Fertilization) περιλαμβάνεi τα παρακάτω στάδια Διέγερση ωοθηκών:  …

+ περισσότερα