Φροντίδα

Εξωσωματική Γονιμοποίηση

Η διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF – In Vitro Fertilization) περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

Διέγερση ωοθηκών  

Οι γυναίκες λαμβάνουν ορμόνες για την διέγερση των ωοθηκών τους. Σε έναν φυσιολογικό κύκλο παράγεται ένα ώριμο ωάριο που απελευθερώνεται με την ωορρηξία στην σάλπιγγα. Στην εξωσωματική γονιμοποίηση χορηγούμε ορμόνες στην γυναίκα σαν αυτές που παράγει μόνη της, αλλά σε μεγαλύτερες δόσεις, έτσι ώστε να βοηθήσουμε περισσότερα ωάρια να ωριμάσουν. Το ίδιο συμβαίνει και σε κύκλο κρυοσυντήρησης ωαρίων.

Στο βραχύ πρωτόκολλο, που εφαρμόζεται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η διέγερση ξεκινάει την 2η ή την 3η μέρα του κύκλου και η πορεία της θεραπείας ελέγχεται υπερηχογραφικά και με αιματολογικό έλεγχο ορμονών. Η όλη διαδικασία διαρκεί κατά μέσο όρο 10 με 12 ημέρες και η γυναίκα που υποβάλλεται σε διέγερση θα επισκεφτεί την μονάδα για έλεγχο της πορείας της 3 με 4 φορές. Όταν τα ωοθυλάκια στις ωοθήκες της έχουν ικανοποιητικό μέγεθος, τότε διενεργείται πρόκληση ωορρηξίας με χορήγηση ενέσεως ώστε να ολοκληρωθεί η ωρίμανση των ωαρίων στις ωοθήκες.

Λίγο πριν γίνει ωορρηξία διενεργείται η ωοληψία. Για παράδειγμα, αν η πρόκληση ωορρηξίας γίνει Τετάρτη βράδυ, η ωοληψία θα διενεργηθεί Παρασκευή πρωί.

Ωοληψία

Η ωοληψία διενεργείται στις καινούργιες πλήρως εξοπλισμένες χειρουργικές αίθουσες της Fertilia από εξειδικευμένο στην εξωσωματική γυναικολόγο. Πρόκειται για μια απλή χειρουργική διαδικασία που διαρκεί 10 με 15 λεπτά και διενεργείται με μέθη, η οποία βοηθά, πέραν της εξάλειψης της όποιας ενόχλησης, να αποφευχθούν ακούσιες κινήσεις της γυναίκας που μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματισμό της ωοθήκης από τη βελόνη με την οποία διενεργείται η παρακέντηση των ωοθυλακίων.

Στην ωοληψία συλλέγεται υπό υπερηχογραφικό έλεγχο το υγρό από όλα τα ωοθυλάκια που ανταποκρίθηκαν στην διέγερση. Το υγρό που συλλέγεται ελέγχεται από τους εμβρυολόγους της Fertilia με στερεοσκόπιο και εντοπίζονται τα ωάρια. Η γυναίκα μετά την ωοληψία παραμένει στην αίθουσα ανάνηψης της Fertilia για περίπου μία ώρα και ενημερώνεται από τον γυναικολόγο για τον αριθμό των ωαρίων που συνελέγησαν.

Καλό είναι μετά την ωοληψία να μην κάνει απότομες κινήσεις, ενώ μετά την αναχώρησή από την μονάδα δεν πρέπει να οδηγήσει, γι’ αυτό και θα πρέπει να συνοδεύεται. Στη συνέχεια συνιστώνται ανάπαυση και ένα ελαφρύ γεύμα, που δεν θα συνοδεύεται σε καμία περίπτωση από αλκοόλ. Την επόμενη ημέρα πραγματοποιείται ενημέρωση για τον αριθμό των ωαρίων που έχουν γονιμοποιηθεί.

Συλλογή σπέρματος

Ο σύντροφος παράγει ένα φρέσκο δείγμα σπέρματος που θα χρησιμοποιηθεί για την γονιμοποίηση των ωαρίων. Σε περίπτωση αποφρακτικής αζωοσπερμίας, η συλλογή του σπέρματος διενεργείται χειρουργικά υπό αναισθησία από εξειδικευμένο γυναικολόγο (επιδιδυμίδα).

Στο σύγχρονο ανδρολογικό εργαστήριο της Fertilia, το σπέρμα συλλέγεται και ελέγχεται. Προηγείται μάλιστα μια σειρά αιματολογικών εξετάσεων, ώστε να ελεγχθεί ο άνδρας για πιθανές παθήσεις (σύφιλη, AIDS, ηπατίτιδα). Πριν από την έναρξη της διαδικασίας συλλογής συνιστάται η αποχή από τη σεξουαλική επαφή και την εκσπερμάτιση για δύο με πέντε ημέρες. Τις περισσότερες φορές μία παραγωγή δείγματος είναι αρκετή για τη συλλογή αρκετού υλικού. Μπορεί όμως το δείγμα που θα απαιτηθεί να προέλθει από δύο λήψεις, αν κριθεί ότι η ποσότητα δεν ήταν αρκετή την πρώτη φορά.

Γονιμοποίηση

Έχοντας τα ωάρια και το σπερματοζωάρια στο εργαστήριο οι εμβρυολόγοι προχωρούν στην γονιμοποίησή τους για την δημιουργία εμβρύων. Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι για να επιτευχθεί γονιμοποίηση, τους οποίους αξιοποιούμε κατά περίπτωση στη Fertilia. Ο ένας είναι η κλασική Eξωσωματική Γονιμοποίηση, κατά την οποία τα ωάρια και τα σπερματοζωάρια τοποθετούνται σε τρυβλίο με θρεπτικό υλικό. Ο άλλος τρόπος γονιμοποίησης είναι η μικρογονιμοποίηση (ICSI – Intracytoplasmic sperm injection) –που εφαρμόζεται στις περισσότερες περιπτώσεις- κατά την οποία ο εμβρυολόγος τοποθετεί με ειδική βελόνα σε κάθε ώριμο ωάριο ένα σπέρμα. Η απόφαση για την επιλογή της μεθόδου γονιμοποίησης λαμβάνεται από τον γυναικολόγο βάσει της ποιότητας του σπέρματος και του ιστορικού γονιμότητας του ζευγαριού.

Τα έμβρυα που σχηματίζονται μέσω της εξωσωματικής γονιμοποίησης μπορούν να υποστούν προεμφυτευτικό έλεγχο, δηλαδή να ελεγχθούν τα χρωμοσώματά τους, για να διαπιστωθεί αν φέρουν κάποια χρωμοσωμική ανωμαλία. Στη Fertilia εφαρμόζουμε τον προεμφυτευτικό έλεγχο, όταν υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις, όπως προχωρημένη ηλικία γυναίκας η ιστορικό αποβολών στο ζευγάρι.

Εξωσωματική Γονιμοποίηση

Καλλιέργεια

Η καλλιέργεια των εμβρύων γίνεται στο σύγχρονο εργαστήριο της Fertilia και το ζευγάρι ενημερώνεται από το επιστημονικό προσωπικό για την πορεία τους. Ο εμβρυολόγος παρακολουθεί το πώς αναπτύσσονται τα γονιμοποιημένα ωάρια ή αλλιώς έμβρυα. Σε αυτό το στάδιο αξιολογούνται και επιλέγονται τα έμβρυα για τη συνέχιση της καλλιέργειας και την εμβρυομεταφορά βάσει της διαίρεσής τους σε κύτταρα και της μορφολογικής εμφάνισης των κυττάρων αυτών.

Το γονιμοποιημένο ωάριο πρέπει να έχει διαιρεθεί σε δύο ή τέσσερα κύτταρα σε 48 ώρες. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που η εξέλιξη είναι ταχύτερη ή και βραδύτερη.

Εμβρυομεταφορά

Η εμβρυομεταφορά κατά την εξωσωματική γονιμοποίηση διενεργείται στη χειρουργική αίθουσα της Fertilia, από εξειδικευμένο γυναικολόγο. Είναι μια ανώδυνη, απλή διαδικασία που διαρκεί 5 με 10 λεπτά. Δεν απαιτεί αναλγησία και διενεργείται από 48 έως 72 ώρες μετά την ωοληψία. Πριν από την έναρξή της δεν απαιτείται κάποια ειδική προετοιμασία. Ο γυναικολόγος με την καθοδήγηση κοιλιακού υπερήχου τοποθετεί το έμβρυο μέσα στην κοιλότητα της μήτρας με έναν ειδικό καθετήρα. Η απόφαση για το αριθμό των εμβρύων και το χρόνο της τοποθέτησης (3η ή 5η μέρα μετά την ωοληψία) λαμβάνεται από τον γυναικολόγο σε συνεργασία με τον εμβρυολόγο και ύστερα από συζήτηση  με το ζευγάρι.

Τα καλύτερα έμβρυα προς μεταφορά είναι εκείνα που έχουν φτάσει μέχρι το στάδιο της βλαστοκύστης, την 5η ημέρα της καλλιέργειας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο καθετήρας επιστρέφεται στο εργαστήριο, ώστε ο εμβρυολόγος να εξακριβώσει αν έγινε η μεταφορά όλων των εμβρύων. Η γυναίκα παραμένει στη χειρουργική αίθουσα για μία περίπου ώρα, ενώ για τις επόμενες ημέρες καλό είναι να απέχει από έντονες σωματικές δραστηριότητες ή καταστάσεις στρες.

Κρυοσυντήρηση

Τα έμβρυα που δεν μεταφέρονται στην γυναίκα καταψύχονται με σύγχρονες και ασφαλείς τεχνικές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάποια άλλη προσπάθεια.

Η εμβρυομεταφορά κρυοσυντηρημένων εμβρύων είναι μια αρκετά απλή διαδικασία που περιλαμβάνει την ορμονική προετοιμασία του ενδομητρίου ή μπορεί να διενεργηθεί σε φυσικό κύκλο χωρίς καμία χορήγηση φαρμάκων.

Αν και η κατάψυξη εμβρύων αποδεικνύεται το ίδιο αποτελεσματική με την εμβρυομεταφορά αμέσως μετά τη γονιμιοποίηση, συνοδεύεται από συγκριτικά πλεονεκτήματα: δίνονται χρόνος στο ενδομήτριο να επιστρέψει στη φυσιολογική του κατάσταση, η οποία έχει επηρεαστεί από τη λήψη φαρμάκων για τη διέγερση των ωοθηκών, αλλά και η δυνατότητα εμφύτευσης μόνο ενός ή δύο εμβρύων σε κάθε κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης και η αποθήκευση των υπόλοιπων για επόμενους κύκλους, γεγονός που μειώνει τις πιθανότητες πολύδυμων κυήσεων, που χαρακτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου.

Η όλη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης μπορεί να γίνει είτε με ήπια διέγερση είτε σε φυσικό κύκλο κυρίως σε περιπτώσεις χαμηλού ωοθηκικού αποθέματος.

Οικονομική ενίσχυση για την Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή στα σώματα ασφαλείας

Ενημερωθείτε ΕΔΩ

Κοντά σας

Σεβασμός