Φροντίδα

Εξωσωματική Γονιμοποίηση

Η διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF – In Vitro Fertilization) περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

Διέγερση ωοθηκών:  

Οι γυναίκες λαμβάνουν ορμόνες για την διέγερση των ωοθηκών τους. Σε ένα φυσιολογικό κύκλο μιας γυναίκας παράγεται ένα ώριμο ωάριο που απελευθερώνεται με την ωορρηξία στην σάλπιγγα. Στην εξωσωματική γονιμοποίηση χορηγούμε ορμόνες στην γυναίκα σαν αυτές που παράγει μόνη της, αλλά σε μεγαλύτερες δόσεις, έτσι ώστε να βοηθήσουμε περισσότερα ωάρια να ωριμάσουν.

Στο βραχύ πρωτόκολλο, που εφαρμόζεται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η διέγερση ξεκινάει την 2η ή την 3η μέρα του κύκλου και η πορεία της θεραπείας ελέγχεται υπερηχογραφικά και με αιματολογικό έλεγχο ορμονών. Η όλη διαδικασία διαρκεί κατά μέσο όρο 10 με 12 ημέρες και η γυναίκα που υποβάλλεται σε διέγερση θα επισκεφτεί την μονάδα για έλεγχο της πορείας της 3 με 4 φορές. Όταν τα ωοθυλάκια στις ωοθήκες της έχουν ικανοποιητικό μέγεθος, τότε διενεργείται πρόκληση ωορρηξίας με χορήγηση ενέσεως ώστε να ολοκληρωθεί η ωρίμανση των ωαρίων στις ωοθήκες.

Λίγο πριν γίνει ωορρηξία διενεργείται η ωοληψία. Για παράδειγμα, αν η πρόκληση ωορρηξίας γίνει Τετάρτη βράδυ, η ωοληψία θα διενεργηθεί Παρασκευή πρωί.

Ωοληψία:

Η ωοληψία διενεργείται στις καινούργιες πλήρως εξοπλισμένες χειρουργικές αίθουσες της Fertilia, από εξειδικευμένο στην εξωσωματική γυναικολόγο. Πρόκειται για μια απλή χειρουργική διαδικασία που διαρκεί 10 με 15 λεπτά και διενεργείται με μέθη.

Στην ωοληψία συλλέγεται υπό υπερηχογραφικό έλεγχο το υγρό από όλα τα ωοθυλακία που ανταποκρίθηκαν στην διέγερση. Το υγρό που συλλέγεται ελέγχεται από τους εμβρυολόγους της Fertilia με στερεοσκόπιο και εντοπίζονται τα ωάρια. Η γυναίκα μετά την ωοληψία παραμένει στην πολυτελή αίθουσα ανάνηψης της Fertilia για περίπου μία ώρα και ενημερώνεται από τον γυναικολόγο για τον αριθμό των ωαρίων που συνελέγησαν.

Συλλογή σπέρματος:

Ο σύντροφος παράγει ένα φρέσκο δείγμα σπέρματος που θα χρησιμοποιηθεί για την γονιμοποίηση των ωαρίων. Σε περίπτωση αποφρακτικής αζωοσπερμίας, η συλλογή του σπέρματος διενεργείται χειρουργικά υπό αναισθησία από εξειδικευμένο γυναικολόγο.

Γονιμοποίηση:

Έχοντας τα ωάρια και το σπερματοζωάρια στο εργαστήριο οι εμβρυολόγοι προχωρούν στην γονιμοποίησή τους για την δημιουργία εμβρύων. Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι να επιτευχθεί γονιμοποίηση. Ο ένας η κλασσική Eξωσωματική Γονιμοποίηση όπου τα ωάρια και τα σπερματοζωάρια τοποθετούνται σε τρυβλίο με θρεπτικό υλικό. Ο άλλος τρόπος γονιμοποίησης είναι η μικρογονιμοποίηση (ICSI – Intracytoplasmic sperm injection), κατά την οποία ο εμβρυολόγος τοποθετεί με ειδική βελόνα σε κάθε ώριμο ωάριο ένα σπέρμα. Η απόφαση για την επιλογή της μεθόδου γονιμοποίησης λαμβάνεται από τον γυναικολόγο βάσει της ποιότητας του σπέρματος και του ιστορικού γονιμότητας του ζευγαριού.

Εξωσωματική Γονιμοποίηση

Καλλιέργεια:

Η καλλιέργεια των εμβρύων γίνεται στο σύγχρονο εργαστήριο της Fertilia και το ζευγάρι ενημερώνεται από το επιστημονικό προσωπικό για την πορεία τους.

Εμβρυομεταφορά:

Η εμβρυομεταφορά κατά την εξωσωματική γονιμοποίηση διενεργείται στην χειρουργική αίθουσα της Fertilia, από εξειδικευμένο γυναικολόγο. Η εμβρυομεταφορά είναι μια ανώδυνη απλή διαδικασία που διαρκεί 5 με 10 λεπτά. Ο γυναικολόγος με την καθοδήγηση κοιλιακού υπερήχου τοποθετεί το έμβρυο μέσα στην κοιλότητα της μήτρας με έναν ειδικό καθετήρα. Η απόφαση για το αριθμό των εμβρύων και το χρόνο της τοποθέτησης (3η ή 5η μέρα μετά την ωοληψία) λαμβάνεται από τον γυναικολόγο σε συνεργασία με τον εμβρυολόγο και ύστερα από συζήτηση  με το ζευγάρι.

Κρυοσυντήρηση:

Τα έμβρυα που δεν μεταφέρονται στην γυναίκα καταψύχονται με σύγχρονες και ασφαλείς τεχνικές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάποια άλλη προσπάθεια.

Η εμβρυομεταφορά κρυοσυντηρημένων εμβρύων είναι μια αρκετά απλή διαδικασία που περιλαμβάνει την ορμονική προετοιμασία του ενδομητρίου ή μπορεί να διενεργηθεί σε φυσικό κύκλο χωρίς καμία χορήγηση φαρμάκων.

Η όλη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης μπορεί να γίνει είτε με ήπια διέγερση είτε σε φυσικό κύκλο κυρίως σε περιπτώσεις χαμηλού ωοθηκικού αποθέματος.

Κοντά σας

Σεβασμός