Φροντίδα

Κρυοσυντήρηση Σπέρματος

Με την κρυοσυντήρηση σπέρματος έχουμε τη δυνατότητα να διαφυλάξουμε το γενετικό υλικό του άντρα σε περιπτώσεις που πρόκειται να ακολουθήσει κάποια θεραπεία που θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στην ποιότητα του σπέρματός του. Τις περισσότερες φορές μία παραγωγή δείγματος είναι αρκετή για τη συλλογή αρκετού υλικού, το οποίο ελέγχεται πριν την κρυοσυντήρησή του.

Σε περιπτώσεις με αρκετά χαμηλές παραμέτρους σε φρέσκο δείγμα σπέρματος, η κρυοσυντήρηση δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας κατεψυγμένου αποθέματος που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί την ημέρα της ωοληψίας της συντρόφου. Αν το φρέσκο δείγμα δεν είναι αρκετό, αποψύχεται το κρυοσυντηρημένο για τη γονιμοποίηση των φρέσκων ωαρίων.

Η κρυοσυντήρηση σπέρματος είναι απλή διαδικασία με αρκετά χαμηλό κόστος που μπορεί να διασφαλίσει τη γονιμότητα του άντρα. Στο σύγχρονο ανδρολογικό εργαστήριο της Fertilia, το σπέρμα συλλέγεται, ελέγχεται και καταψύχεται κάτω από συνθήκες που διασφαλίσουν την ποιότητά του.

Κοντά σας