Σπερματέγχυση Fertilia by Genesis Θεσσαλονίκη Intrauterine insemination

Φροντίδα

Σπερματέγχυση

Σπερματέγχυση

Η σπερματέγχυση αποτελεί απλή μέθοδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Είναι μια ανώδυνη διαδικασία που δεν ξεπερνά σε διάρκεια τα 10 λεπτά, δεν χρειάζεται αναισθησία και έχει ως στόχο τη γονιμοποίηση του ωαρίου που απελευθερώνεται κατά την ωορρηξία της γυναίκας.

Μπορεί να πραγματοποιηθεί σε φυσικό κύκλο, όπου παρακολουθείται η ανάπτυξη των ωοθυλακίων υπερηχογραφικά και με ορμονικό έλεγχο, αλλά και σε κύκλο με χρήση ορμονών που βοηθούν στην ανάπτυξη περισσότερων ωοθυλακίων.

Πώς διενεργείται

Απαραίτητη προυπόθεση για τη διενέργεια της  σπερματέγχυσης είναι η διαβατότητα των σαλπίγγων της γυναίκας. Με την έναρξη του κύκλου της γυναίκας, εντός του πρώτου δεκαημέρου, πρέπει να επιβεβαιωθεί υπερηχογραφικά η ύπαρξη ωοθυλακίου, ώστε να ορισθεί η ημέρα της σπερματέγχυσης.  

Κατά την ημέρα που θα καθοριστεί, ο άντρας  δίνει δείγμα σπέρματος, το οποίο στη συνέχεια θα υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει τον καθαρισμό του και την επιλογή των σπερματοζωαρίων που εμφανίζουν τις καλύτερες παραμέτρους.  Όταν η διαδικασία επεξεργασίας του δείγματος σπέρματος ολοκληρωθεί, ακολουθεί η έγχυσή του στην ενδομητρική κοιλότητα με ειδικό καθετήρα.

Αφού ολοκληρωθεί η σπερματέγχυση, η γυναίκα μένει ξαπλωμένη για λίγη ώρα και στη συνέχεια μπορεί να επιστρέψει στην καθημερινότητά της.

Σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται

Οι λόγοι για την επιλογή της σπερματέγχυσης ποικίλουν:

Δωρεά Σπέρματος: Γυναίκες χωρίς σύντροφο υπόκεινται σε σπερματέγχυση με χρήση σπέρματος από δωρεά. Τα κατεψυγμένα δείγματα σπέρματος προέρχονται από πιστοποιημένες τράπεζες σπέρματος.

Ανεξήγητη υπογονιμότητα: Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αποτελέσει την πρώτη επιλογή θεραπευτικής προσέγγισης.

Υπογονιμότητα του άνδρα: Η χαμηλή συγκέντρωση σπερματοζωαρίων και η μικρή κινητικότητά τους ή πιθανές ανωμαλίες στο μέγεθος και τη μορφή τους είναι από τους λόγους για την επιλογή της σπερματέγχυσης, καθώς κατά τη διαδικασία της απομονώνονται τα πιο ποιοτικά για να εγχυθούν στην ενδομήτρια κοιλότητα.

Γυναικεία υπογονιμότητα σχετική με τον τράχηλο: Ο τράχηλος μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο για την πορεία του σπέρματος προς το ωάριο. Η σπερματέγχυση βοηθά στο να παρακαμφθεί ο τράχηλος, αφού το σπέρμα τοποθετείται απευθείας στη μήτρα.

Υπογονιμότητα σχετική με την ωορρηξία: Η σπερματέγχυση μπορεί να διενεργηθεί σε γυναίκες που αντιμετωπίζουν διαταραχές ωορρηξίας όπως για παράδειγμα απουσία ωορρηξίας.

Ο μοναδικός κίνδυνος από μια σπερματέγχυση, η οποία συνδυάζεται με τη χορήγηση φαρμάκων είναι η πολύδυμη κύηση.  Πάντα ελέγχεται ο αριθμός των ωοθυλακίων και το μέγεθός τους πριν τη διενέργειά της. Σε περίπτωση που αυτά υπερβαίνουν το όριο, η διαδικασία αναβάλλεται. Μετά την ολοκλήρωση της σπερματέγχυσης πρέπει να μεσολαβήσουν δύο εβδομάδες προτού γίνει αιματολογικός έλεγχος για τη μέτρηση της χοριακής γοναδροτροπίνης, ώστε να διαγνωστεί τυχόν εγκυμοσύνη. Η επιτυχία της διαδικασίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον λόγο της υπογονιμότητας, την ηλικία της γυναίκας, αλλά και την ποιότητα και τον αριθμό των σπερματοζωαρίων του άνδρα.  Στο πλαίσιο αυτό το ποσοστό εγκυμοσύνης μετά από μια σπερματέγχυση κυμαίνεται μεταξύ 15% και 25%.

Κοντά σας