feather-2
wooden-01
wooden-02
διαβάστε το άρθρο

Κρυοσυντήρηση ωαρίων Βήμα προς Βήμα

Η κρυοσυντήρηση ωαρίων είναι μία πολύτιμη θεραπευτική επιλογή των σύγχρονων γυναικών, που για διάφορους λόγους, είτε επαγγελματικούς, είτε προσωπικούς, είτε ιατρικούς, μεταθέτουν τη δημιουργία της οικογένειας.

Η γονιμότητα μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. Η κρυοσυντήρηση ωαρίων αποτελεί ιδανική λύση και δίνει επιλογές στη γυναίκα, που μπορεί να συντηρήσει τα ωάριά της, ώστε να τα αξιοποιήσει μεταγενέστερα και να επικεντρωθεί απερίσπαστη στην επαγγελματική της πορεία.

Διέξοδο γονιμότητας όμως δίνει η κρυοσυντήρηση και στις γυναίκες που διαπιστώνεται μείωση του ωοθηκικού τους αποθέματος νωρίς ή πρόκειται να υποβληθούν σε ογκολογικές θεραπείες, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά το ωοθηκικό τους απόθεμα.

Τα στάδια της κρυοσυντήρηση ωαρίων

Η διαδικασία της κρυοσυντήρησης είναι απλή. Ποια είναι όμως τα στάδια της κρυοσυντήρησης ωαρίων και τι πρέπει να γνωρίζει η γυναίκα που αποφασίζει να κάνει αυτό το ταξίδι, στην προσπάθεια να παγώσει τον χρόνο για τη γονιμότητά της;

1. Πρώτη επίσκεψη, συζήτηση

Ο πρώτος σταθμός της κρυοσυντήρησης είναι η επίσκεψη στη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και η συζήτηση με τον ειδικό ιατρό αναπαραγωγής. Η γυναίκα έχει την ευκαιρία  να λύσει όλες τις απορίες της προτού προχωρήσει στη διαδικασία αυτή όπως επίσης και να έχει μια πλήρη εικόνα των επόμενων σταδίων που θα ακολουθήσουν. Ερωτήσεις όπως «πόσα ωάρια θα συλλεχθούν», «αν θα χρειαστούν περισσότεροι από ένας κύκλοι κρυοσυντήρησης, ώστε να είναι επαρκής ο αριθμός των ωαρίων» και «αν η ποιότητα των ωαρίων που έχουν καταψυχτεί διατηρείται στον χρόνο» είναι μερικές μόνο από αυτές που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενες κατά την πρώτη αυτή επίσκεψη.

2. Υπερηχογραφικός και εργαστηριακός έλεγχος

Το δεύτερο στάδιο της κρυοσυντήρησης ωαρίων προβλέπει τον υπερηχογραφικό και εργαστηριακό έλεγχο. Ειδικότερα, θα διενεργηθούν αιματολογικές και ορμονικές εξετάσεις, αλλά και ένας κολπικός υπέρηχος, ώστε να εκτιμηθεί το ωοθηκικό απόθεμα της γυναίκας. Μετά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων θα οριστεί και το επόμενο ραντεβού, ώστε να καθοριστεί το πρωτόκολλο που θα ακολουθηθεί. Αν η γυναίκα χρησιμοποιεί αντισυλληπτικά χάπια, θα χρειαστεί να τα διακόψει για 2 με 3 μήνες πριν από την έναρξη του κύκλου κρυοσυντήρησης.

3. Δεύτερη συνάντηση για οριστικοποίηση θεραπευτικού πρωτοκόλλου

Το τρίτο στάδιο είναι η συνάντηση για την οριστικοποίηση του θεραπευτικού πρωτοκόλλου. Το πρωτόκολλο αυτό σχεδιάζεται προσωποιημένα για την κάθε γυναίκα. Σε αυτή τη φάση θα ενημερωθεί για τη φαρμακευτική αγωγή που θα χρειαστεί, αλλά και για το τρόπο που θα της χορηγηθεί.

4. Διέγερση ωοθηκών

Σε αυτό το στάδιο η γυναίκα θα λάβει φαρμακευτική αγωγή για τη διέγερση των ωοθηκών της. Σε έναν φυσιολογικό κύκλο παράγεται ένα ώριμο ωάριο που απελευθερώνεται με την ωορρηξία στη σάλπιγγα. Σε κύκλο κατάψυξης ωαρίων χορηγούνται ορμόνες ανάλογες αυτών που παράγει η γυναίκα, αλλά σε μεγαλύτερες δόσεις, ώστε να ωριμάσουν περισσότερα ωάρια. Στο βραχύ πρωτόκολλο η διέγερση ξεκινάει τη 2η ή την 3η μέρα του κύκλου και η πορεία της θεραπείας ελέγχεται υπερηχογραφικά και με αιματολογικό έλεγχο ορμονών. Η διέγερση διαρκεί κατά μέσο όρο 10 με 12 ημέρες κατά τις οποίες η γυναίκα θα χρειαστεί να επισκεφθεί τη μονάδα για έλεγχο της πορείας της 3 με 4 φορές.

5. Ωοληψία

Όταν τα ωοθυλάκια στις ωοθήκες έχουν ικανοποιητικό μέγεθος, τότε θα διενεργηθεί πρόκληση ωορρηξίας με χορήγηση ένεσης, ώστε να ολοκληρωθεί η ωρίμανση των ωαρίων. Λίγο πριν γίνει η ωορρηξία θα διενεργηθεί η ωοληψία, κατά τη διάρκεια της οποίας τα ωοθυλάκια εντοπίζονται υπερηχογραφικά με χρήση κολπικού υπερήχου και γίνεται παρακέντησή τους. Το υγρό που συλλέγεται, εντός του οποίου περιέχονται τα ωάρια, μεταφέρεται στον εμβρυολόγο, που θα εντοπίσει τα ωάρια κάτω από το μικροσκόπιο.

Η ωοληψία είναι μια απλή επέμβαση που δεν διαρκεί περισσότερο από 15 λεπτά και πραγματοποιείται υπό ελαφρά νάρκωση (μέθη).

Μετά την ολοκλήρωσή της απαιτείται η παραμονή της γυναίκας στην ανάνηψη της μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής για διάστημα από 30 έως 60 λεπτά. Πριν από την αναχώρησή της από το κέντρο θα ενημερωθεί για τον αριθμό των ωαρίων που έχουν συλλεχθεί.

6. Κατάψυξη ωαρίων

Αφού ολοκληρωθεί η ωοληψία, τα ωάρια που έχουν συλλεχθεί θα καταψυχθούν σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία με τη μέθοδο της υαλοποίησης, η οποία είναι ιδανική για την επιβίωσή τους μετά την απόψυξη. Τα κατεψυγμένα ωάρια θα φυλαχθούν σε υγρό άζωτο, ώστε να είναι διαθέσιμα για μελλοντική γονιμοποίηση.

Η Fertilia, η υπερσύγχρονη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής της κλινικής ΓΕΝΕΣΙΣ, εφαρμόζει την καινοτόμο υπηρεσία της κρυοσυντήρησης ωαρίων με την απαραίτητη τεχνογνωσία και εξειδίκευση και βρίσκεται στο πλευρό της γυναίκας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Fertilia στον αριθμό επικοινωνίας 2310 984 585

Ολοκληρωμένο ταξίδι γονιμότητας
Ολοκληρωμένο ταξίδι γονιμότητας