wooden-01
wooden-02
διαβάστε το άρθρο

Κρυοσυντήρηση ωαρίων: Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία;

Η κρυοσυντήρηση ωαρίων αφορά ορισμένες ομάδες γυναικών:

  • Γυναίκες που έχουν αφοσιωθεί στην καριέρα τους και η δημιουργία οικογένειας δεν είναι η πρώτη τους προτεραιότητα αυτή τη στιγμή
  • Γυναίκες που πρόκειται να υποβληθούν σε κάποια θεραπεία που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το ωοθηκικό τους απόθεμα
  • Γυναίκες που θα επιθυμούσαν να δημιουργήσουν οικογένεια, στην παρούσα φάση όμως δεν έχουν σύντροφο και θα επιθυμούσαν να διατηρήσουν τη γονιμότητάς τους ενόψει μιας τέτοιας μελλοντικής προοπτικής

Πότε όμως είναι η καλύτερη ηλικία για να προχωρήσει μια γυναίκα στην κρυοσυντήρηση ωαρίων και να παγώσετε τον χρόνο όσον αφορά τη γονιμότητά της;  Η ποιότητα των ωαρίων είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα στη δεκαετία των 20 ετών, ενώ μετά την ηλικία των 35-37 ετών φθίνει αισθητά, ακόμα κι αν η ποσότητα παραμένει αρκετή.  Μελέτες έχουν δείξει πως, παρόλο που η διαδικασία κρυοσυντήρησης των ωαρίων μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή της αναπαραγωγικής ηλικίας μιας γυναίκας, όσο νωρίτερα το αποφασίσει τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες σύλληψης, όταν θα χρησιμοποιήσει τα κρυοσυντηρημένα ωάρια μελλοντικά.

Είναι ενδεικτικό ότι όσο πιο μεγάλης ηλικίας είναι η γυναίκα που προχωρά στην κρυοσυντήρηση ωαρίων τόσο πιο πολλά ωάρια πρέπει να καταψυχθούν, καθώς αναμένεται μεγαλύτερη μείωση από τον αριθμό των καταψυγμένων ωαρίων στον αριθμό των εμβρύων. Και  όσο πιο λίγα έμβρυα παραχθούν τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες εγκυμοσύνης. Γυναίκες δε μεγαλύτερης ηλικίας μπορεί να χρειαστεί να υποβληθούν σε περισσότερους από έναν κύκλους κρυοσυντήρησης ωαρίων, ώστε να συγκεντρωθεί μεγαλύτερος αριθμός καταψυγμένων ωαρίων με υψηλότερες πιθανότητες εγκυμοσύνης.

Η διαδικασία της κρυοσυντήρησης

Τι είναι όμως η κρυοσυντήρηση ωαρίων; Πρόκειται για διαδικασία κατά την οποία τα ωάρια της γυναίκας εξάγονται και καταψύχονται, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά. Στον κύκλο κρυοσυντήρησης των ωαρίων χορηγούνται ορμόνες στη γυναίκα σαν αυτές που παράγει μόνη της, αλλά σε μεγαλύτερες δόσεις, ώστε να ωριμάσουν περισσότερα ωάρια. Στο βραχύ πρωτόκολλο η διέγερση ξεκινά την 2η ή την 3η μέρα του κύκλου και η πορεία της θεραπείας ελέγχεται υπερηχογραφικά και με αιματολογικό έλεγχο ορμονών. Η όλη διαδικασία διαρκεί κατά μέσο όρο 10 με 12 ημέρες και η γυναίκα που υποβάλλεται στη διέγερση ωοθηκών θα επισκεφτεί τη μονάδα για έλεγχο της πορείας της 3 με 4 φορές.

Όταν τα ωοθυλάκια στις ωοθήκες της έχουν ικανοποιητικό μέγεθος, τότε διενεργείται η ωοληψία. Πρόκειται για μια απλή χειρουργική διαδικασία που διαρκεί 10 με 15 λεπτά και γίνεται υπό μέθη. Στην ωοληψία συλλέγεται υπό υπερηχογραφικό έλεγχο το υγρό από όλα τα ωοθυλάκια που ανταποκρίθηκαν στη διέγερση. Το υγρό που συλλέγεται ελέγχεται από τους εμβρυολόγους με μικροσκόπιο και εντοπίζονται τα ωάρια. Η γυναίκα που υποβάλλεται στη διέγερση ωοθηκών μετά την ωοληψία λίγη ώρα αργότερα ενημερώνεται από τον γυναικολόγο για τον αριθμό των ωαρίων που συνελέγησαν και τον αριθμό των ώριμων ωαρίων που καταψύχθηκαν. Όταν αποφασίσει να τα χρησιμοποιήσει, τότε θα προσέλθει στο κέντρο, τα ωάρια θα αποψυχθούν και θα γονιμοποιηθούν με μικρογονιμοποίηση με τα σπερματοζωάρια του συντρόφου της.

Η γυναίκα που καταψύχει τα ωάριά της, αν επιθυμεί, μπορεί να χρησιμοποιήσει σπέρμα δότη για τη γονιμοποίησή τους. Σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία, τα ωάρια μπορούν να κρυοσυντηρηθούν για 5 έτη αρχικά, με ανώτατο όριο παράτασης τα 20 έτη. Τα καταψυγμένα ωάρια δεν αλλοιώνονται με την πάροδο του χρόνου.

Η εγγύηση της Fertilia

Η Fertilia εφαρμόζει αυτή την καινοτόμο υπηρεσία διαθέτοντας όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία, εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής και επιστημονικό προσωπικό με μεγάλη εμπειρία που αντιμετωπίζει  το κάθε περιστατικό με πραγματικό ενδιαφέρον και ενσυναίσθηση.

Στη Fertilia η κρυοσυντήρηση ωαρίων πραγματοποιείται με τη μέθοδο της υαλοποίησης (vitrification), της ταχείας δηλαδή κατάψυξης των ωαρίων με χρήση υψηλών συγκεντρώσεων κρυοπροστατευτικού υλικού μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ενώ ταυτόχρονα ελαττώνεται απότομα η θερμοκρασία, με τα ωάρια να εμβαπτίζονται άμεσα σε υγρό άζωτο. Η συγκεκριμένη τεχνική είναι πολύ γρήγορη και αποτελεσματική, με τα ποσοστά επιβίωσης ωαρίων να ξεπερνούν το 95% σε εργαστήρια εξειδικευμένα στην υαλοποίηση και αναθέρμανση ωαρίων, όπως είναι το εμβρυολογικό εργαστήριο της Fertilia. Η κρυοσυντήρηση ωαρίων αίρει την πίεση του χρόνου και βοηθά τη γυναίκα να σταματήσει το ρολόι της γονιμότητάς της με ασφάλεια.