feather-2
wooden-01
wooden-02
διαβάστε το άρθρο

Συντήρηση γονιμότητας – Κρυοσυντήρηση ωαρίων

*της Χαράς Παπανίκου,

MSc, ESHRE certified, HCPC Registered, Κλινικής Εμβρυολόγου,

Υπεύθυνης Εργαστηρίου Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Fertilia

Η κρυοσυντήρηση ωαρίων είναι μια διαδικασία κατά την οποία καταψύχονται ώριμα ωάρια τα οποία λαμβάνονται διακολπικά με ωοληψία μετά από διέγερση των ωοθηκών ή επαναλαμβανόμενους φυσικούς κύκλους. Η κατάψυξη μπορεί να γίνει είτε για ιατρικούς λόγους (χημειοθεραπεία, χειρουργική επέμβαση τα οποία μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή επιβάρυνση στα ωάρια) είτε για κοινωνικούς λόγους (συντήρηση γονιμότητας) όταν για παράδειγμα στην ηλικία των 30-35 ετών ή νωρίτερα η γυναίκα δεν προτίθεται να κάνει οικογένεια στο άμεσο μέλλον και επιθυμεί να «σταματήσει το βιολογικό της ρολόι». Σε περίπτωση συντήρησης γονιμότητας τα ωάρια καταψύχονται στην ηλικία της γυναίκας αποφεύγοντας την αρνητική επίδραση του χρόνου πάνω στην ποιότητα των ωαρίων της. Σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία, τα ωάρια δύναται να κρυοσυντηρηθούν για 5 έτη αρχικά, με ανώτατο όριο παράτασης τα 20 έτη.

Η κατάψυξη ωαρίων χρησιμοποιείται από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 για συντήρηση γονιμότητας σε νεαρές γυναίκες που υποβάλλονταν σε χημειοθεραπεία για καρκίνο με κίνδυνο να χάσουν την γονιμότητά τους. Το 1986 είχαμε την γέννηση του πρώτου παιδιού με χρήση κατεψυγμένου ωαρίου. Η μέθοδος έχει εξελιχθεί ώστε πλέον να περιλαμβάνει και κρυοσυντήρηση για κοινωνικούς λόγους. Το τελευταίο προσφέρει δύο σημαντικά πλεονεκτήματα σε νεαρές γυναίκες που επιθυμούν να τεκνοποιήσουν σε μεγαλύτερη ηλικία: τους παρέχει την δυνατότητα να γίνουν γονείς χρησιμοποιώντας τα δικά τους κατεψυγμένα-αποψυγμένα ωάρια και ταυτόχρονα μειώνει τον κίνδυνο απόκτησης παιδιών με χρωμοσωμικές ανωμαλίες που σχετίζονται με ανευπλοειδίες ωαρίων προχωρημένης ηλικίας. Επιπρόσθετα για εκείνες τις γυναίκες που δεν έχουν σύντροφο ή για γυναίκες που έχουν ηθικούς ενδοιασμούς ως προς την κρυοσυντήρηση εμβρύων, η κρυοσυντήρηση ωαρίων είναι μια προτιμότερη εναλλακτική. Η τεχνική αυτή μπορεί επίσης να ωφελήσει και άτομα που σκέφτονται να διατηρήσουν την γονιμότητα τους πριν την διαδικασία φυλομετάβασης, το οποίο είναι μία περίπτωση που κερδίζει συνεχώς έδαφος στις μονάδες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής παγκοσμίως. Η χρήση της τεχνικής βρίσκει και εφαρμογή σε περιστατικά όπου η έκτακτη κατάψυξη ωαρίων είναι αναγκαία όταν ο σύντροφος δεν μπορεί για οποιονδήποτε λόγο να δώσει δείγμα για την γονιμοποίηση των ωαρίων την ημέρα της ωοληψίας και η μόνη μας εναλλακτική είναι η συντήρηση των ωαρίων.

Στην μονάδα μας η κατάψυξη ωαρίων είναι μια συνηθισμένη εργαστηριακή διαδικασία η οποία πραγματοποιείται με την μέθοδο της υαλοποίησης (vitrification), της ταχείας δηλαδή κατάψυξης των ωαρίων η οποία γίνεται με την χρήση υψηλών συγκεντρώσεων κρυοπροστατευτικού υλικού μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ενώ ταυτόχρονα ελαττώνεται απότομα η θερμοκρασία με τα ωάρια να εμβαπτίζονται άμεσα σε υγρό άζωτο. Η συγκεκριμένη τεχνική είναι πολύ γρήγορη και αποτελεσματική, με τα ποσοστά επιβίωσης ωαρίων να ξεπερνούν το 95% σε εργαστήρια εξειδικευμένα στην υαλοποίηση και αναθέρμανση ωαρίων, όπως είναι το εμβρυολογικό εργαστήριο της Fertilia.

Στο εργαστήριό μας διατηρούμε δείκτες ποιότητας σε τριμηνιαία και ετήσια βάση σχετικά με τα στατιστικά μας δεδομένα ώστε να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή τυχόν διακυμάνσεις στις διάφορες εργαστηριακές διαδικασίες μία εκ των οποίων είναι και η επιβίωση ωαρίων μετά από αναθέρμανση, καθώς και ποσοστά γονιμοποίησης αυτών, διαιρέσεως εμβρύων και δημιουργίας βλαστοκύστεων.

Ένα εξατομικευμένο πλάνο συντήρησης γονιμότητας το οποίο θα βελτιστοποιεί τα αποτελέσματα της κρυοσυντήρησης σε συνδυασμό με ένα άρτια εκπαιδευμένο εργαστηριακό προσωπικό στην υαλοποίηση και αναθέρμανση των ωαρίων θα μεγιστοποιήσει τις πιθανότητες επιτυχίας ενός κύκλου με αποψυγμένα ωάρια.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.fertiliabygenesis.com, επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο της μονάδας 2310 984585 ή στείλτε μας email στη διεύθυνση info@fertiliabygenesis.com.