Fertilia: 6+1 ερωτήσεις για την εξωσωματική γονιμοποίηση

Τι είναι η Εξωσωματική Γονιμοποίηση;

Η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι μέθοδος υποβοηθούμενης αναπαραγωγής κατά την οποία τα ωάρια και τα σπερματοζωάρια, αφού συλλεχθούν, γονιμοποιούνται στο εμβρυολογικό εργαστήριο. Τα έμβρυα που σχηματίζονται παραμένουν στον χώρο του εργαστηρίου συνήθως για 5 ημέρες και στη συνέχεια γίνεται εμβρυομεταφορά και ακολουθείται η διαδικασία της κρυοσυντήρησης για τα υπόλοιπα έμβρυα. Η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι η μέθοδος υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας.

Υπάρχουν πιο εξειδικευμένες μέθοδοι που περιλαμβάνονται στην εξωσωματική γονιμοποίηση;

Η πρώτη εξωσωματική γονιμοποίηση πραγματοποιήθηκε το 1978 και από τότε έχει εξελιχθεί σημαντικά στους επιμέρους τομείς της. Στις περισσότερες περιπτώσεις εφαρμόζεται η μέθοδος της μικρογονιμοποίησης (ICSI), στην οποία το σπέρμα μέσω ειδικής βελόνας εγχύεται μέσα στο ωάριο, αυξάνοντας σημαντικά τις πιθανότητες γονιμοποίησης.

Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι για να επιτευχθεί η γονιμοποίηση, τους οποίους αξιοποιούμε κατά περίπτωση στη Fertilia. Ο πρώτος είναι η κλασική μέθοδος εξωσωματικής γονιμοποίησης, όπου τα ωάρια και τα σπερματοζωάρια τοποθετούνται σε τρυβλίο με θρεπτικό υλικό. Ο δεύτερος τρόπος γονιμοποίησης είναι η μικρογονιμοποίηση (ICSI – Intracytoplasmic sperm injection), κατά την οποία ο εμβρυολόγος τοποθετεί με ειδική βελόνα σε κάθε ώριμο ωάριο ένα σπέρμα. Η απόφαση για την επιλογή της μεθόδου γονιμοποίησης λαμβάνεται από τον γυναικολόγο – ειδικό υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, βάσει της ποιότητας του σπέρματος και του ιστορικού γονιμότητας του ζευγαριού. Τα έμβρυα που σχηματίζονται μέσω της εξωσωματικής γονιμοποίησης μπορούν να υποστούν προεμφυτευτικό έλεγχο, δηλαδή να ελεγχθούν τα χρωμοσώματά τους, για να διαπιστωθεί αν φέρουν κάποια χρωμοσωμική ανωμαλία. Στη Fertilia εφαρμόζουμε τον προεμφυτευτικό έλεγχο, όταν υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις, όπως προχωρημένη ηλικία γυναίκας ή ιστορικό αποβολών στο ζευγάρι.

Γιατί η μέθοδος της εξωσωματικής γονιμοποίησης συνδέεται συχνά με δίδυμες/πολύδυμες κυήσεις;

Αυτό συμβαίνει, όταν μεταφερθούν στη μήτρα περισσότερα του ενός έμβρυα και αυτά στη συνέχεια εμφυτευτούν. Η απόφαση για τον αριθμό των εμβρύων που θα μεταφερθούν λαμβάνεται από τον ιατρό αναπαραγωγής και το ζευγάρι μετά από συζήτηση. Η Εθνική Αρχή Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής θέτει όρια για κάθε ηλικιακή ομάδα ασθενών σχετικά με τον μέγιστο αριθμό εμβρύων που επιτρέπεται να μεταφερθούν. Κατά τη διαδικασία η ιατρική ομάδα της Fertilia θα πάρει το ιστορικό σας και θα μελετήσει διεξοδικά όλες σας τις εξετάσεις στο πλαίσιο διερεύνησης της υπογονιμότητας. Θα συζητήσετε σχετικά με τις μεθόδους θεραπείας, το θεραπευτικό σας πλάνο και είναι πιθανόν να σας ζητηθεί να υποβληθείτε σε περαιτέρω ελέγχους. Όλο το φάσμα εξετάσεων υπογονιμότητας μπορεί να γίνει στα υπερσύγχρονα εργαστήρια τα οποία λειτουργούν εντός της κλινικής ΓΕΝΕΣΙΣ.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας σας με τον ιατρό θα συμμετέχουν και οι εμβρυολόγοι της Fertilia, που στελεχώνουν το υπερσύγχρονο εργαστήριο της μονάδας. Σε όλη τη διάρκεια της θεραπείας σας ο ιατρός, το εμβρυολογικό και το νοσηλευτικό προσωπικό της Fertilia  θα είναι στη διάθεσή σας για ερωτήματα που μπορεί να προκύψουν.

Χρειάζεται να απουσιάσω από την εργασία μου για κάποιο διάστημα για να υποβληθώ σε θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης;

Όχι. Η θεραπεία της εξωσωματικής γονιμοποίησης περιλαμβάνει τη διέγερση των ωοθηκών, η χρονική διάρκεια της οποίας είναι 10-12 ημέρες και θα χρειαστούν 3 με 5 συνεδρίες υπέρηχων με τον ιατρό αναπαραγωγής. Σε αυτό το διάστημα μπορείτε να εργάζεστε κανονικά. Την ημέρα της ωοληψίας στη Fertilia θα χρειαστεί να λείψετε από την εργασία σας και μετά  μπορείτε να επιστρέψετε κανονικά. Από την ημέρα της εμβρυομεταφοράς και μετά μπορείτε επίσης να εργάζεστε, εφόσον η εργασία σας δεν συνοδεύεται από σωματική καταπόνηση που θα μπορούσε να μειώσει τις πιθανότητες επιτυχίας της θεραπεία σας.

Υπάρχει ηλικιακό όριο για τη θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης;

Υπήρχε για τη γυναίκα το όριο των 50 ετών, το οποίο πρόσφατα επεκτάθηκε στα 54 έτη, ενώ για τον άνδρα δεν υπάρχει όριο.

Τα φάρμακα της εξωσωματικής γονιμοποίησης χορηγούνται από το ταμείο μου;

Αν είστε ασφαλισμένοι στον ΕΟΠΠΥ, μπορείτε να περάσετε από την ειδική επιτροπή εξωσωματικής που θα ελέγξει τον φάκελό σας και θα σας δώσει την δυνατότητα να προμηθευτείτε τα φάρμακα της διέγερσης των ωοθηκών δωρεάν. Σχετικά με την επιτροπή και την προετοιμασία του φακέλου θα ενημερωθείτε αναλυτικά από το έμπειρο προσωπικό της Fertilia, το οποίο θα είναι στο πλευρό σας σε όλη τη φάση προετοιμασίας και υποβολής του φακέλου.

Είναι η εξωσωματική γονιμοποίηση μια ασφαλής μέθοδος θεραπείας;

Μέχρι σήμερα υπολογίζεται ότι έχουν γεννηθεί περισσότερα από 8 εκατομμύρια παιδιά με τη μέθοδο αυτή και ο αριθμός τους συνεχίζει να αυξάνεται. Η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι μια ασφαλής μέθοδος υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, εφόσον τηρηθούν όλοι οι κανόνες που ορίζονται από τους διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς, κάτι που σας εξασφαλίζουμε στην υπερσύγχρονη Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Fertilia.

Κοντά σας

Διακριτικότητα