Ενδομητρίωση

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ενδομητρίωση
Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας (ESHRE), 2022

Διεθνής Ορολογία για την Ενδομητρίωση
Διεθνής Κοινή Ομάδα Εργασίας: Αμερικανική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης (AAGL), ΕυρωπαϊκήΕταιρεία Ενδοσκοπικής Χειρουργικής (ESGE),Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας (ESHRE), Παγκόσμια Εταιρεία Ενδομητρίωσης (WES), 2021

Χειρουργική αντιμετώπιση κύστεων ενδομητρίωσης
Διεθνής Κοινή Ομάδα Εργασίας: Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ενδοσκοπικής Χειρουργικής (ESGE), Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας (ESHRE), Παγκόσμια Εταιρεία Ενδομητρίωσης (WES), 2018