Φροντίδα

Κρυοσυντήρηση Σπέρματος

Με την κρυοσυντήρηση σπέρματος έχουμε τη δυνατότητα να διαφυλάξουμε το γενετικό υλικό του άνδρα σε περιπτώσεις που πρόκειται να ακολουθήσει κάποια θεραπεία, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στην ποιότητα του σπέρματός του.

Μια τέτοια περίπτωση είναι η θεραπεία για τον καρκίνο. Ο πιθανός αντίκτυπος της ακτινοβολίας ή της χημειοθεραπείας στην παραγωγή ή την ποιότητα του σπέρματος είναι ένας από τους συνηθέστερους λόγους για την κρυοσυντήρηση σπέρματος, η οποία βοηθά στη διατήρηση της γονιμότητας του άνδρα και μετά την ογκολογική θεραπεία.

Επίσης, η κρυοσυντήρηση σπέρματος συνιστάται και σε περιπτώσεις ανδρών που πρόκειται να υποβληθούν σε μια χειρουργική επέμβαση η οποία μπορεί να επηρεάσει τη γονιμότητά τους, όπως για παράδειγμα η ορχεκτομή και η βαζεκτομή, ή σε περιπτώσεις ανδρών που πρόκειται να ξεκινήσουν μια ορμονική θεραπεία. Είναι δε μια ιδανική επιλογή για άνδρες που εργάζονται σε επαγγελματικούς χώρους με μεγάλη επικινδυνότητα και πιθανό αντίκτυπο στη γονιμότητά τους, για άνδρες με σοβαρή ολιγοασθενοζωοσπερμία, αλλά και σε περιπτώσεις όπου υπάρχει δυσκολία στην εκσπερμάτιση, ενόψει μιας μελλοντικής θεραπείας εξωσωματικής

Όταν υπάρχουν χαμηλές παράμετροι σε φρέσκο δείγμα σπέρματος, η κρυοσυντήρηση δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας κατεψυγμένου αποθέματος που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί την ημέρα της ωοληψίας της συντρόφου. Αν το φρέσκο δείγμα δεν είναι αρκετό, αποψύχεται το κρυοσυντηρημένο για τη γονιμοποίηση των φρέσκων ωαρίων.

Η κρυοσυντήρηση σπέρματος είναι μια απλή διαδικασία με αρκετά χαμηλό κόστος που μπορεί να διασφαλίσει τη γονιμότητα του άντρα. Στο σύγχρονο ανδρολογικό εργαστήριο της Fertilia, το σπέρμα συλλέγεται, ελέγχεται και καταψύχεται κάτω από συνθήκες που διασφαλίζουν την ποιότητά του. Ειδικότερα, αρχικά απαιτείται μια σειρά αιματολογικών εξετάσεων, ώστε να ελεγχθεί ο άνδρας για πιθανές παθήσεις (σύφιλη, AIDS, ηπατίτιδα). Στη συνέχεια η λήψη του σπέρματος μπορεί να γίνει μέσω εκσπερμάτισης ή μέσω χειρουργικής επέμβασης στους όρχεις (επιδιδυμίδας), όταν η πρώτη διαδικασία δεν είναι εφικτή. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας συλλογής συνιστάται η αποχή από τη σεξουαλική επαφή και την εκσπερμάτιση για δύο με πέντε ημέρες. Τις περισσότερες φορές μία παραγωγή δείγματος είναι αρκετή για τη συλλογή αρκετού υλικού. Μπορεί όμως το δείγμα που θα απαιτηθεί να προέλθει από δύο λήψεις, αν κριθεί ότι η ποσότητα δεν ήταν αρκετή την πρώτη φορά.

Τα δείγματα σπέρματος που έχουν ληφθεί αποθηκεύονται σε υγρό άζωτο στους -196 °C και μπορούν να συντηρηθούν έως και για 20 έτη. Η διαδικασία είναι απόλυτα ασφαλής.

Όσο νωρίτερα γίνει η κρυοσυντήρηση του σπέρματος τόσο μεγαλώνουν οι πιθανότητες αποτελεσματικής χρήσης του, όταν αποψυχθεί. Άλλωστε, η ποιότητα του επηρεάζεται με το πέρασμα των ετών, οπότε καλό είναι να συλλέγεται και να καταψύχεται σε ηλικίες κατά τις οποίες η γονιμότητα βρίσκεται στα καλύτερα επίπεδά της. Ο σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός της Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Fertilia σε συνδυασμό με το έμπειρο και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό αποτελούν εχέγγυο για την ποιότητα των ολοκληρωμένων υπηρεσιών που προσφέρει για την αντιμετώπιση τόσο της γυναικείας όσο και της ανδρικής υπογονιμότητας.

Κοντά σας